Đơn vị mình chỉ có 25 nhân viên công nhân, là chi nhánh ở Hải Phòng. Nay muốn ký hợp đồng khám sức khỏe cán bộ công nhân, mọi người giới thiệu xem có phòng khám nào ở Hải Phòng không nhé, thì ới mình 1 tiếng. Mình yêu cầu phòng khám đó có hóa đơn tài chính đầy đủ theo quy định của pháp luật. Cảm ơn cả nhà