Mình muốn mua bàn ăn kiểu có thể gấp được ý. Bạn nào có để lại cho mình nhé.

Cảm ơn nhiều