Mình vừa soạn ra 1 túi quần áo cũ của cả gd, bạn nào đi từ thiện cho mình ghé vơi nhé. Nhà mình ở đường Láng, bạn nào qua thì alo trước cho mình xem mình có nhà ko nhé. 0936 không 44 ba sáu ba nha.