Nhà mình có ai có nhu cầu bán I fone 3Gs để lên đời máy mới thì alo cho c 016 333 87 86 3 nhé