http://imageshack.us/gal.php?id=rZSkx97WlqGymq7Hmd3W06g

1. Đôi giày nữ em mua trên VinCom, chưa đi lần nào, em mua 800.000 ngàn, giờ để cho các mẹ 600.000 ngàn. SiZe 8.
2. Đôi giày D&G em mua trên VinVCom 1.500.000 đ, đi được mấy lần. Em để lại giá một nửa.
3. Cái mũ rộng vòng em mua của Nón Sơn 500.000 ngàn, dùng được 2 lần. Em để lại giá một nửa.
4. Cái mũ lưỡi trai bây by, em mua của Nón Sơn 600.000 ngàn, để lại giá một nửa, dùng mới có một lần.

Các mẹ ủng hộ em nhé, có thỏa thuận ạ.