Em hiện đang cần mua 1 chiếc xe đẩy đôi nhìn tương đối mới 1 chút. Có anh chị nào có thanh lý cho em với .
Up hình dùm em với nha.