TÌNH HÌNH LÀ BÉ ĐANG ĐÒI CHƠI XE ĐẠP NHƯNG TÍNH BÉ CHƠI TÍ LÀ VỨT NGAY NÊN E CẦN MUA XE THANH LÝ LẠI,CHỨ MUA XE MỚI THÌ PHÍ LẮM,MẸ NÀO CÓ THI NT EM NHÉ,PHƯƠNG:0918275235,KHÔNG THÌ CỨ GỬI HÌNH XE VÀ GIÁ CẢ CHO EM NHÉ,THANKS CẢ NHÀ.ĐỊA CHỈ MAIL:
tat_ca_la_o@yahoo.com.vn