Em Cần Mua tủ đựng quần áo bé và gd nếu có giá rẽ.sis nào có thì gọi dt em 01672220275