Em cần mua một giá sách cũ bằng gỗ, mẹ nào có thì pm em nhá, 01267 113 567, thanks.