Các anh, chị, cô, chú, các mẹ ... Có ý định thanh lý đồ dùng quán cafe xin call em 1 tiếng ạ. Em đang mở quán cafe mà làm từ đầu nên chi phí cao quá, mua đồ thanh lý cho đỡ phần nào . Xin các mẹ contact số: 0983084784 hoặc 0905180884! Cảm ơn cả nhà!