Em đang cần 10 bếp nướng than hoa nam hồng không khói bn300 cũ để giảm chi phí mẹ nào biết ai thanh lí . Hoặc bán lại bảo e vs ạ . Sdt 01252112336