mình có cái nồi nướng mua cũng 8 tháng,chỉ 1 lần lấy nướng cà ,cá 1 lần nướng cá,bếp mình chật nên k để dược nên lười lấy ra xài,cất ở trên gác,minh thích uyong6 nước ép nên có bạn nào có máy ep philips hoặc panasonic dang thanh lý hoặc muốn đổi thì nt cho minh 0932406383. giấy bào hành của nồi nướng mình còn nhé!!!vẫn còn bào hành.