Được bạn tặng con SamSung Zoom 2 xách tay từ Hàn Quốc về.
Nhưng do lơ là nên để đâu mất cái sạc, mà bản thân không dùng tai nghe nên muốn đổi đồ. MN có đổi cho mình nhé
Thanks!