Hiện tại mình có nhiều tiểu thuyết và sách học làm người, quản trị, kinh tế..
Ai có nhu cầu. pm để đổi cho vui nha. ^ ^. Cũ người mới ta mà lị. Hehe.


YH: xuyen23acmar@yahoo.com