mình cần bán hoặc đổi bức tranh thêu này để lấy đồ cho con trai mình, tháng 7 mình sinh rồi. mình đã thêu được 1/2 bức, giá thanh lý là 400k bao gồm khung căng để thêu lun

kích thước 74*47