Ai có nhu cầu mua máy bibox2 hoặc đổi hàng có giá trị tương đương liên hệ mình. Thỏa thuận về giá cả