M MUA ĐƯỢC LO NƯỚNG RÔI GIƠ CÂN MÁY ĐÁNH TRỨNG LOAI PHI LIP, HAY HÃNG GI TỐT TỐT TÍ, B NAO CO THI ĐỔI CHO M NHA.LO VI SÓNG M ÍT SAI CHI DUNG HÂM ĐÔ ĂN CHO BÉ THÔI AH. MẶT TRƯỚC LO VI SÓNG MAU VANG NHƯ MỞ GA NHA