nhà mình đang xây, có xà bần.
Gia đình nào cần xà bần thì liên hệ mình gấp nhá.
0168 692 8889