Chuyên mua thanh lý và sửa chữa các loại máy tính, máy in cũ,thiết bị văn phòng

  • 6 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  Mr Hải : 0906216488
  Sửa chữa tại nhà

  Máy tính –Máy in – Đổ mưc
  1. Bán máy tính cây cũ , màn hình cũ , máy in cũ Chuyên mua thanh lý
  • Mua thanh lý máy tính
  • Mua thanh lý máy in
  • Mua thanh lý máy photocopy,cũ , hỏng
  • Mua thanh lý điều hoà cũ , hỏng
  • Mua thanh lý thiêt bị VP
  • Mua thanh lý màn hình , UPS , thiết bị mạng
  Cơ sở 1: Số 48b /136 Tây Sơn ,Đống Đa , Hà Nội (VP )
  Showroom: Kiều Mai - Phú Diễn – Từ Liêm - Hà Nội
  LH: Mr. Hải
  ĐT: 0906216488 & 0944427464
  Nick : tvhaiit
  Mail: hoanghai1981pc@gmail.com
  Web: http://hoanghai-pc.com/


  DANH MUC MUA THANH LÝ
  1. Mua thanh lý kho máy tính
  2. Mua thanh ly kho màn hình
  3. Mua thanh lý máy photo cũ , hỏng
  4. Mua thanh lý màn hình, CRT, LD
  5. Mua thanh lý dàn Game
  6. Mua server cũ , hỏng
  7. Mua thanh lý Laptop cũ , hỏng
  8. Mua thanh lý các thiết bị CNTT , tủ lạnh , điều hoà , máy giặt


  Mua thanh lý máy tính cũ , mua thanh lý máy photocopy cũ ,Sửa chữa máy tính ,sửa chữa máy in , đổ mưc máy in , mua máy tính cũ , mua máy photocopy cũ , bán màn hình cũ , bán máy in cũ , http://hoanghai-pc.com/

  Sửa chưa , máy tính , máy in , đổ mực – mua thanh lý – 0906216488

  Sua chua may tinh , sua chua may in , do muc may in , mua thanh ly do cu van phong, mua thanh lý may photocopy , mua thanh ly may tinh cu , mua thanh ly may in cu, , http://hoanghai-pc.com/

  Sửa chữa máy tính – máy in – đổ mưc tại nhà & văn phòng :Call 0906216488 tại HN

  iframe: approve:
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  0906216488--0944427464,
  0906.216.488,Mua thanh ly May Tinh, May In, May Photocopy, Noi that van phong,Máy tính,Máy In - Máy Fax - Máy Photo - Thanh lý thiết bị công nghệ thông tin: Dich vu sua chua - May tinh - May In - May Fax - May Photo - Thanh ly thiet bi cong nghe thon
  0906.216.488,Mua thanh ly May Tinh, May In, May Photocopy, Noi that van phong,Máy tính,Máy In - Máy Fax - Máy Photo - Thanh lý thiết bị công nghệ thông tin: Dich vu sua chua - May tinh - May In - May Fax - May Photo - Thanh ly thiet bi cong nghe thon
  0906.216.488,Mua thanh ly May Tinh, May In, May Photocopy, Noi that van phong,Máy tính,Máy In - Máy Fax - Máy Photo - Thanh lý thiết bị công nghệ thông tin: Dich vu sua chua - May tinh - May In - May Fax - May Photo - Thanh ly thiet bi cong nghe thon
  0906.216.488,Mua thanh ly May Tinh, May In, May Photocopy, Noi that van phong,Máy tính,Máy In - Máy Fax - Máy Photo - Thanh lý thiết bị công nghệ thông tin: Dich vu sua chua - May tinh - May In - May Fax - May Photo - Thanh ly thiet bi cong nghe thon
  0906.216.488,Mua thanh ly May Tinh, May In, May Photocopy, Noi that van phong,Máy tính,Máy In - Máy Fax - Máy Photo - Thanh lý thiết bị công nghệ thông tin: Dich vu sua chua - May tinh - May In - May Fax - May Photo - Thanh ly thiet bi cong nghe thon

  mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy, mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy, mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy

  mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy, mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy, mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy,mua thanh lý máy tính, mua thanh lý máy in, Mua máy tính cũ ,may máy in cũ,mua may in cu ,mua thanh lý laptop , mua thanh lý điều hòa, mua thanh lý máy photocopy

  iframe: approve:
  • 7 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  Dịch vụ đăng tin quảng cáo, Mr.Đức: 0988.741.350

  Dịch vụ đăng tin Với sự suy giả kinh tế và danh sách phá sản hàng loạt các công ty đang khiến nhiều người lo ngại về cách thức chiếm đoạt lại thì trường, cách thức tiếp cận khách hàng mới, cách thức duy trì kinh doanh để phát triển. Chúng tôi xin đưa ra giải pháp dịch vụ đăng tin rao vặt hiệu quả với phương châm:
  1. Mang lại hiệu quả cho khách hàng
  2. Thấu hiểu thị trường, đưa ra các bài toán tiếp cận mới
  3. Giá thành dịch vụ thấp hơn thị trường 10%, nhưng mang lại hiệu quả của dịch vụ hơn thị trường 50%
  +Quý vị còn băng khoăn chưa biết chọn kênh marketing nào hiệu quả cho mình với vô vàn lý do sau:

  1. Marketing trực tuyến có thực sự hiệu quả?? trả lời: có
  2. Dịch vụ đăng tin quảng cáoMr.Đức: 0988.741.350 có giá thành thấp và chất lượng tiếp cận khách hàng nhanh nhất không?? câu trả lời: có
  3. Các dịch vụ online marketing khác thì sao??? trả lời: các dịch vụ khác thường đắt, hiệu quả phải rất lâu mới thấy
  4. Dùng email marketing hay sms marketing sao với Dịch vụ đăng tin quảng cáo thế nào???? trả lời: 2 dịch vụ kia hoàn toàn bị lép vế về kinh phí và hiệu quả rất lâu mới thấy
  4. Làm sao để tăng doanh thu???? trả lời: phụ thuộc sự lựa trọn thông minh của bạn, và nơi cung cấp dịch vụ
  5. Các dịch vụ đăng tin trên mạng nhiều tại sao phải lựa trọn Dịch vụ đăng tin quảng cáo Mr.Đức: 0988.741.350 làm gì? trả lời: Quý khách sẽ thấy sau khi xem bảng so sánh
  6. Phát tờ rơi với ngân quỹ quảng cáo hạn hẹp??
  7. Quảng cáo trên google??? trả lời: giá thành rất cao, từ khóa rẻ mạc thì không ai tìm!
  8. Quảng cáo trên tivi--> không khác gì cách marketing phá sản, vì giá thành quá cao, hiệu quả mang lại không như mong đợi!
  9. Một hình thức tiếp thị lành mạnh, không gian lận, mà vẫn hạ gục đối thủ??
  10. Là một người cầu toàn để đạt được doanh thu tốt, chỉ chọn dịch vụ đăng tin quảng cáo tốt nhất??? trả lời: chúng tôi đáp ứng được nhu cầu cao nhất
  ...
  ....

  ...
  100. Giữ khoản tiền marketing thấp, mang lại hiệu quả vượt trội!!


  Luôn khẳng định sự dẫn đầu về kinh nghiệm, về hiệu quả, về giá thành! một lần nữa chúng tôixin cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành và cùng chúng tôi đi từ thành công này tới thành công khác. Chúng tôi luôn cố gắng để phục vụ quý khách hàng tốt hơn!
  Bảng giá dịch vụ hấp dẫn nhất từ trước tới nay:

  GÓI Siêu nhỏ (còn được gọi là gói test)
  - Chi phí : 400.000 VND / 01 tháng (+0 ngày)
  - Biên soạn nội dung tin đăng.
  - 150 tin mỗi ngày. (+5 link trên site rao vặt lớn vd: rong bay, raovat, vat gia...)
  - Báo cáo thống kê hàng ngày.  GÓI Pro1
  - Chi phí : 800.000 VND / 01 tháng (+1 ngày)
  - Biên soạn nội dung tin đăng.
  - 400 tin mỗi ngày. (+10 link trên site rao vặt lớn vd: rong bay, raovat, vat gia...)
  - Báo cáo thống kê hàng ngày.

  GÓI Pro2
  - Chi phí : 1.300.000 VND / 01 tháng
  (+1 ngày)
  - Biên soạn nội dung tin đăng
  - 700 cho tin mỗi ngày.
  (+10 link trên site rao vặt lớn vd: rong bay, raovat, vat gia...)
  - Báo cáo thống kê hàng ngày.

  GÓI Pro3
  - Chi phí : 2000.000 VND / 01 tháng
  (+2 ngày)
  - Biên soạn nội dung tin đăng
  - 1000 cho tin mỗi ngày.
  (+15 link trên site rao vặt lớn vd: rong bay, raovat, vat gia...)
  - Báo cáo thống kê hàng ngày.

  GÓI Pro4
  - Chi phí : 2.500.000 VND / 01 tháng
  (+2 ngày)
  - Biên soạn nội dung tin đăng.
  - 1400 tin mỗi ngày.
  (+15 link trên site rao vặt lớn vd: rong bay, raovat, vat gia...)
  - Báo cáo thống kê hàng ngày.
  GÓI Pro5
  - Chi phí : 3.000.000 VND / 01 tháng
  (+2 ngày)
  - Biên soạn nội dung tin đăng.
  - 1800 tin mỗi ngày.
  (+20 link trên site rao vặt lớn vd: rong bay, raovat, vat gia...)
  - Báo cáo thống kê hàng ngày.

  GÓI Pro6
  - Chi phí : 4.500.000 VND / 01 tháng
  (+3 ngày)
  - Biên soạn nội dung tin đăng.
  - 2,400 tin mỗi ngày.
  (+20 link trên site rao vặt lớn vd: rong bay, raovat, vat gia...)
  - Báo cáo thống kê hàng ngày.

  GÓI Pro7
  - Chi phí : 6.500.000 VND / 01 tháng
  (+4 ngày)
  - Biên soạn nội dung tin đăng
  - 3,600 tin mỗi ngày.
  (+25 link trên site rao vặt lớn vd: rong bay, raovat, vat gia...)
  - Báo cáo thống kê hàng ngày.

  GÓI Pro8
  - Chi phí : 10.000.000 VND / 01 tháng
  (+5 ngày)
  - Biên soạn nội dung tin đăng
  - 5000 tin mỗi ngày.
  (+35 link trên site rao vặt lớn vd: rong bay, raovat, vat gia...)
  - Báo cáo thống kê hàng ngày.

  + Hợp đồng 3 tháng giảm 5%
  + Hợp đồng 6 tháng giảm 10%
  + Hợp đồng 2 tháng giảm 15%
  Liên hệ ngay với: Mr.Đức 0988.741.350 để được sử dụng dịch vụ tốt nhất, chất lượng tốt nhất, giá thành hợp lý nhất
  chỉ có chúng tôi, mới mang lại hiệu quđích thực cho các bạn! hãy tin tưởng và giao các nhiệm vụ khó cho chúng tôi để chúng tôi trưởng thành, và luôn vượt qua khó khăn trong kinh doanh cùng quý khách hàng
  Thật không sai nếu gọi
  Dịch vụ đăng tin quảng cáo Mr.Đức: 0988.741.35 là cách chim sắt cho thương hiệu và cách tiếp thì khách hàng của các bạn sẽ cùng bay cao!

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO