Bạn nào cần thì chủ nhật lấy nha vì mình đi làm .
209/10 lý thường kiệt p7q11
0907168438.