Chào mọi người ai có đồ cũ hơi mới xíu cho mình mình cho con mình 5 tuổi mặc nha