E o binh duong can xin tivi cu con xai dc.mom nao co cho e xin a