Mình cần xin mã số cào trên nắp hộp của sữa Abbott, có mẹ nào dư điểm rồi có thể cho mình xin được ko? các mẹ cào và nhắn cho mình mã số qua yahoo với nha: hungsaint
cám ơn các mẹ trước.