Em vừa mua đc ít sấu tươi đã ngâm đc 1 bình rồi mà chưa hết, muốn xin mẹ nào có lọ Milo thuỷ tinh về để ngâm nốt. Cảm ơn các mẹ!