Mình đang tập tành may vá cần xin hoặc mua vải vụn để may đồ cho bé, có mẹ nào dư dùng cho mình xin hoặc thanh lý rẻ lại cho mình nhé