Có mon nào có đồ bé gái 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi thì cho mình xin cho con gái mình mặc.cũ người mới ta. Sms cho mình vi mình it mang dt trong người 01207622445 cám ơn đã xem tin