Ai có chó con hay có chó lớn do điều kiện gì đó không nuôi hoặc dư thì cho mình xin hay bán cho mình cũng được . Mình cần gấp. Mình ở thủ đức . Ai có liên hệ với mình . 01212249319