Em muốn nuôi chó . Nhà mom hay dad nào chó sinh ra hay không muốn nuôi hoặc chuyện khác thì cho e xin ...em ở thủ đức ...
phone em . 01212249319
Gọi em hoặc nt . Em ít lên trang wed này ....