Em muốn mở đại lý bỉm Bobby, Mẹ nào biết nhà phân phối thì bảo em nhé. Em cảm ơn ạ