Minh dang co nhu cau trang bi giuong cui cho be nhung khong biet be co chiu hay khong nen mion thue hoac tim mua loai re tien. Ban nao co xin vui long lien he minh so 0905038691. Xin cam on