Hiện nay mình có nhu cầu nhập một số mẫu hộp đựng thuốc uống. TRước mắt là để phục vụ bán cho quẩy thuốc thuốc của mình. Lâu dài mình muốn nhập để trào hàng, giới thiệu cho các tạp hóa, quầy thuốc....

Bạn nào có nguồn cấp có thể liên hệ mình theo nick : xuanhaokts hoặc số dt : 0982997913 mình ở khu vực gia lâm.
xin cảm ơn.