Mình cần mua thanh lý chặn cầu thang! ( vì ngân sách có hạn)!!!