E cần mua xe tập đi cho bé nhưng phải cao nghe các mẹ (cao khoảng từ 5tâc đến 1 thướt nhé)vì bé của mình hơi cao mẹ nào có xin goi cho mình

0903641338.