Bạn nào có thanh lý 2 món trên thì alo mình hoặc nt số đt: 0164 3 903 700. cảm ơn!