Mình cần mua 01xe lắc cho con.
Mẹ nào có PM em cái, giá khoảng 100k
Số của em là 0987878734