mình cần mua xe đẩy 2 chiều, mà xếp gọn, dạng dù, có tìm trên thị trường quá, có thì mắc quá, nên tìm thanh lý. 0908140 hai tám không