Mình cần mua 1 voucher nghỉ dưỡng ở Rock Water Bay Resort của Nhommua. Mẹ nào có dư ko dùng tới thanh lý cho mình nhé. Liên hệ 0986437161. Thanks các mẹ rất nhiều.