Mẹ nào có thì pm em nhé. Tự dưng lại thích màu này màko biết ở đâu bán. Các mẹ giúp em nhé.