Em cần mua vali kéo loại nhỏ, mẹ nào có thanh lý lại cho em nhé. em cần trước gày 17/08/2013. Em cảm ơn liên hệ 01223334331