mình cànmua vali kéo to đựng được tối đa 40kg.mẹ nào thanh lý thì gọi nhé 09044674sau mot