Mình cần mua 1 tủ nhựa để đồ bé, Mẹ nào thanh lý thì liên hệ cho mình số 0978.184.325