Mình cần mua thanh lý tủ gỗ để đựng quần áo. Mẹ nào dư dùng nhựng lại cho mình nha.
Thanks các mẹ.