Bé nhà m có cái xe con ong của Friso. Các anh chị ở xóm hay lấy chơi nên làm rơi mất cái trục gắn vào bánh xe. Mọi thứ khác vẫn OK nên mình k nỡ bán đồng nát. Nếu mẹ nào có xe bị hỏng nhưng còn cái trục ấy thì cho mình xin hoặc thanh lý cho m cũng được.
Thanks các mẹ!