em cần mua một chiếc tivi giá khoãng 1 triệu trở xuống. Mẹ nào có thì ll với em qua sdt : o94 hai hai ba 1066