Mẹ nào có thuốc này bảo quản tốt và HSD còn dài thì để lại cho m nhé.
Cảm ơn các mẹ.