Mình có nhu cầu cần mua thanh lý xe lắc cho bé nhà mình, mẹ nào có biết chỉ mẹ con mình với nhé...