Tình hình là nhà mình tiêu thụ loại sữa này nhiều nên có nhu cầu mua thanh lý, ai có không dùng để lại cho tớ nhé, tel 0934241168