Mẹ nào không dùng nữa thanh lý cho mình nhe. Nhắn mình số dt 09 không chín 15 57 5 chín