Tình hình là đồng chí chồng mình đang phát tướng nên mình đang lên kế hoach lấy lại phong độ cho đồng chí ấy.
Có mẹ nào nhà có máy tập thể dục đa năng đắp chiếu thanh lý cho mình không?