Cần mua hộp pizza theo thông tin trên .
Nhà hàng hay quán pizza nào nghỉ bán thì những hộp đó có thể thanh lý lại cho nhé.

Liên hệ : 0908.912.025 (quận 6)